W dniu 19 stycznia br., w jednym z budynków przy ul. Jasielskiej w Iławie, doszło do kolejnego pożaru sadzy w przewodzie kominowym. Działania straży pożarnej polegały na ugaszeniu wydostających się z komina płomieni i iskier za pomocą, tzw. sita kominowego, a następnie oczyszczeniu przewodu sprzętem takim, jakiego używają kominiarze. Niedopuszczalne jest gaszenie pożaru tego typu wodą, gdyż może to spowodować znaczne uszkodzenia komina. Pożary takie są efektem nagromadzenia się sadzy, które w pod wpływem temperatury wytwarzającej się podczas palenia w piecu, po prostu zapalają się. Jest to sytuacja o tyle niebezpieczna, że palące się sadze – produkty niepełnego spalania - są źródłem emisji bardzo dużych ilości ciepła, co może spowodować pęknięcie przewodu kominowego i w efekcie pożar całego budynku. Ponadto, jak wcześniej informowaliśmy, zapchane przewody kominowe mogą powodować złe odprowadzanie produktów spalania i przedostawanie się do mieszkania tlenku węgla, który jest gazem silnie trującym, choć niewidocznym, bez zapachu i smaku.Przypominamy więc zarządcom i właścicielom budynków o obowiązku czyszczenia przewodów kominowych i sprawdzania skuteczności działania przewodów wentylacyjnych w mieszkaniach, gdyż w przypadku wystąpienia zagrożenia stosowane są mandaty karne wobec niewywiązujących się z tego obowiązku.(tekst: mł. bryg. Tomasz Michalski – rzecznik prasowy KP PSP Iława,foto: ogn. S. Maraszek).