W dniu 8 grudnia br. odbyło się uroczyste ślubowanie strażaka Pawła Szauer zatrudnionego w KP PSP Iława. W dniu 8 grudnia br. odbyło się uroczyste ślubowanie strażaka Pawła Szauer zatrudnionego w KP PSP Iława. Szkolenie podstawowe odbył w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. W tym czasie uczestniczył także w akcji przeciwpowodziowej w Elblągu.Komendant Powiatowy PSP bryg. Maciej Jasiński wręczył akty mianowania do służby stałej st.str. Gracjanowi Wróblewskiemu oraz st.str. Damianowi Gruszeckiemu. Przekazał także listy pochwalne strażakom naszej Komendy za uratowanie życia i mienia ludzkiego podczas przebywania poza służbą: str. str. Andrzejowi Czubak oraz st. str. Mateuszowi Koneckiemu, o których ukazał się jakiś czas temu artykuł. To był również dobry moment, żeby zaprezentować medal pamiątkowy z okazji 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymany podczas akademii zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy PCK w Iławie.Na zakończenie uroczystości Komendant wręczył funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym nagrody uznaniowe.tm