13 września 2012 r. w zakładzie produkcji mebli Swedwood Poland Sp. z o.o. w Lubawie odbyły się ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP w Iławie

Celem ćwiczeń było doskonalenie organizacji działań sił i środków Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Lubawa. Główne założenia, na jakie zwrócono uwagę podczas ćwiczeń, to prawidłowe rozlokowanie sił i środków podczas gaszenia pożarów dużych hal magazynowych i produkcyjnych oraz dostarczanie dużych ilości wody wymaganej podczas takiego zdarzenia.

Woda do pożaru dostarczana była z różnych źródeł, jednym z nich była rzeka Sandela oddalona od miejsca zdarzenia o około 600 metrów. Zadanie to zrealizowano poprzez zbudowanie trzech równoległych magistrali wężowych, zaopatrujących główny zbiornik wody (cysterna o pojemności 18 tys. litrów), z którego następnie zasilano działka wodne na samochodach gaśniczych. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania osiągnięto stałą wydajność wody około 5 tys. litrów na minutę, niezbędną do podjęcia walki z takim pożarem.

Kolejnym ważnym elementem jaki zrealizowano był manewr przegrupowania sił i środków zgromadzonych na terenie zakładu przed wykonaniem głównego natarcia na palący się magazyn. Scenariusz ćwiczenia przewidywał najbardziej niekorzystny wariant rozwoju sytuacji pożarowej. Operacja wycofania sił i ponownego ich wprowadzenia w żądanym porządku stanowiła niezwykle istotny element doskonalenia. Większość pożarów, jakie gaszą na co dzień strażacy, to pożary małe lub średnie, gdzie przeważnie nie stosuje się takiego manewru. Pożary bardzo duże nie występują codziennie, dlatego ważne jest, aby podczas „niegroźnych” ćwiczeń strażacy nabywali umiejętności radzenia sobie z takimi zadaniami. Dotyczy to w głównej mierze dowódców różnego szczebla, odpowiedzialnych za właściwą organizację działań.

Lubawskie ćwiczenia stały się również okazją do przeprowadzenia koncentracji gminnej jednostek OSP – obok 4 jednostek PSP na teren zakładu zadysponowano 21 pojazdów z jednostek ochotniczych. Ogółem w ćwiczeniach wzięło udział prawie 140 ratowników.

 

/opracowanie: KP PSP Iława; zdjęcia: st. str. Paweł Szauer/.