W dniu 21 stycznia br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie, odbyła się narada podsumowująca roczną działalność iławskiej straży pożarnej. Prezentacje przedstawili: Komendant Powiatowy PSP w Iławie - bryg. Maciej Jasiński oraz jego zastępca - st. kpt. Krzysztof Tomanek.

Komendanci omówili m.in.: zagadnienia dot. ilości pożarów i miejscowych zagrożeń, zagadnienia organizacyjno-kadrowe, finansowe. Komendant Powiatowy przedstawił również najważniejsze zadania zrealizowane w 2009 roku. Należą do nich: zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P340, samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego Peugeot Boxer, remont dachu, pomieszczeń socjalnych i biurowych komendy, doposażenie JRG w niezbędny sprzęt. Istotnym elementem działalności Komendy Powiatowej PSP w Iławie jest współpraca z różnego rodzaju instytucjami i służbami: Polskim Czerwonym Krzyżem, Ligą Obrony Kraju, WOPR-em, Lasami Państwowymi, pogotowiem ratunkowym, policją i wieloma innymi. Pomoc w organizacji konkursów, turniejów oraz imprez promujących, np. krwiodawstwo, pierwszą pomoc, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu iławskiego.O wszystkich wydarzeniach oraz działaniach, społeczeństwo informowane było na bieżąco poprzez lokalne media oraz na nowej stronie internetowej KP PSP w Iławie. Ponadto, raz na kwartał ukazywał się biuletyn informacyjny.Komendant Powiatowy przedstawił także plany i zamierzenia na rok 2010. Do najistotniejszych i niezbędnych należy zaliczyć remont garaży jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz wykonanie ocieplenia i elewacji budynku komendy.Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie - st. kpt. Krzysztof Tomanek, przedstawił szczegółowo zagadnienia operacyjne, wskazując na zmieniającą się na przestrzeni całego roku ilość pożarów i miejscowych zagrożeń, ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy. Uwagę zwrócił także na znaczny wzrost połączeń z numerem 112, ale także na ponad czterokrotny spadek ilości zdarzeń związanych z zagrożeniami od owadów błonkoskrzydłych. Przytoczył ponadto kilka przykładów działań ratowniczo-gaśniczych w roku 2009, które najbardziej utkwiły w pamięci iławskich strażaków oraz ćwiczeń przeprowadzonych przez komendę. Wskazał także na prowadzoną niezwykle intensywnie, chociaż jednoosobowo, działalność kontrolno-rozpoznawczą, która również w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa na terenie powiatu.W naradzie uczestniczyli: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. Jan Słupski, Starosta Iławski - Maciej Rygielski, Burmistrz Iławy - Włodzimierz Ptasznik oraz wójt Gminy Iława - Krzysztof Harmiaciński. Obecni byli także przedstawiciele bratnich służb i instytucji, m.in. Policji, WOPR-u, Lasów Państwowych, ZHP RP, PCK, Straży Miejskiej, Zakładu Karnego w Iławie, a nawet Zakładu Kominiarskiego.Komendant Powiatowy PSP w Iławie podziękował Staroście, Burmistrzom i Wójtom za współpracę. /oprac.: mł.bryg. Tomasz Michalski – rzecznik prasowy KP PSP w Iławie/.